Saturday, 21 January 2017

Renungan tentang musibah


Tidaklah aku ditimpa musibah kecuali aku melihat tiga kenikmatan dari Allah di dalamnya :

1. Allah menjadikan musibahku "ringan", padahal Allah Maha Kuasa untuk menimpakan kepadaku musibah yang lebih berat.

2. Allah menjadikan musibah pada duniaku, padahal Ia Maha Kuasa untuk menimpakan padaku musibah pada agamaku.

3. Allah menganugerahkan pahala bagiku atas musibah itu --jika aku bersabar-- pada hari kiamat kelak.

[Syaikhuna _al-Habib_ Syekh Salim Alwan al-Husaini mengutip perkataan Sayyidina Umar bin al-Khatthab رضي الله عنه yang disebutkan dalam kitab

تسهيل المنافع في الطب والحكمة