Saturday, 20 July 2013

ROMADLON III

Selamat semuanya
Yang mendahului yang menyusul sama aja
Yang hisab yang ru'yat diterima
Biasakanlah siap beda
Beda itu sudah menjadi taqdir kita
Yaa ayyuhannaasu innaa kholaqnaakum mindzakarin wauntsa
Waja'alnaakum syu'uuban waqobaila 
Lita'arofu

Hormati yang memulainya selasa
Hargai yang rabu juga
Termasuk aktifitas didalamnya
Yang tarawih delapan
Yang tarawih dua puluh
Allah sudah siapkan pahalanya
Sesungguhnya,...cuma sedikit saja beda kita
Yang teramat sangat banyak justru persamaannya
Bencana besar jika yang sedikit itu
Bikin yang banyak jadi terganggu
Selamat semuanya
Mari kita raih bersama
Rahmah, maghfiroh dan itqun minannaar
Sebagaimana telah dijanjikannya
Insya Allah,.....
Semuanya kelak akan berjumpa
Di SURGA ALLAH swt
Amin ...